ส. 21 ก.ย. | Jockey Club Creative Arts Centre

JCCAC 手作市集 Handicraft Fair

JCCAC 手作市集 Handicraft Fair(9 / 2019) 日期 Date:21 - 22 / 9 / 2019(六及日 Sat & Sun) 時間 Time:13:00 - 19:00
การลงทะเบียนปิดแล้ว
JCCAC 手作市集 Handicraft Fair

TIME & LOCATION

21 ก.ย. 2562 13:00 GMT+8 – 22 ก.ย. 2562 19:00 GMT+8
Jockey Club Creative Arts Centre, 30號 Pak Tin St, Shek Kip Mei, เขตบริหารพิเศษฮ่องกง